Waar alles samenkomt

Fruitpacking District

Het gebied is groot! Midden in de dynamiek van Dutch Fresh Port en naast het station zijn hier over ongeveer 15 jaar circa 3.500 woningen en vele voorzieningen te vinden. De Stationstuinen, zoals het gehele ontwikkelgebied heet, is opgedeeld in drie planfases. Fruitpacking District is het kerngebied en vormt 70% van de gehele ontwikkeling en wordt gefaseerd ontwikkeld. Hier maken we het verschil.

We riepen het eerder al, Fruitpacking District is groot. En daarom komt er méér dan alleen wonen. Fruitpacking District wordt een stadje op zich met de dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Zo’n 36.000 m2 aan voorzieningen, kantoren en makersruimten. Dé plek voor een kopje koffie, een gezamenlijke werkruimte, winkels en dus ook zorgfuncties, scholen en een buurtkeuken.

Dus ben je op zoek naar een plek om pas écht een partijtje te leven? Dan ben je bij ons aan ’t goede adres. Letterlijk!

Wonen op historische handelsgrond

Op een plek waar honderd jaar lang is gehandeld in groente en fruit, komen in de eerste fase van Fruitpacking District zo’n 550 appartementen. Groot of klein, altijd tof. Met een kleine of grotere beurs: Fruitpacking District is voor iedereen.

Fruitpacking District, hoe kan het ook anders, wordt autoluw. Met minder auto’s op straat is er meer ruimte voor groen in de wijk. Het autovrije karakter is een boost voor de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid van de wijk.

De auto parkeer je in de parkeerhubs en door de perfecte ligging naast het station ben je binnen 10 minuten in hartje Rotterdam of Dordrecht. Een bijzondere plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Alles is dichtbij.

De groene wijk van morgen

Barendrecht bouwt aan de ontwikkeling van De Stationstuinen. Een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. In dit nieuwe stuk Barendrecht ten oosten van het NS-station komen circa 4.000 woningen, waarvan 30% middeldure huur- en koopwoningen en 30% sociale huurwoningen. Naast woningen is er ruimte voor zo’n 67.500 vierkante meter voorzieningen, bedrijven, kennis- en opleidingsinstellingen. De Stationstuinen wordt geen traditionele woonwijk, maar een gemengd leefgebied waar alles samenkomt.

De auto krijgt een bescheiden positie en er zijn goede fietsverbindingen met het dorp en het groene buitengebied. Door de ligging naast een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt ben je binnen tien minuten in Rotterdam. De nieuwe wijk levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de toekomst van Barendrecht, maar ook aan de regio

Stap voor stap

Groot! Dat is het zeker. Het totale plangebied is ongeveer 40 hectare groot. Het gebied is op dit moment grotendeels een bedrijventerrein. Dat betekent dat er (gefaseerd) bedrijven plaats gaan maken voor andere functies. De Stationstuinen is opgedeeld in drie deelgebieden; Zuideinde, De gebroken meeldijk en Fruitpacking District. Fruitpacking District is het kerngebied van de ontwikkeling en behelst circa 70% van het grondgebied.

Groen voorop

De Stationstuinen wordt een gezonde en duurzame leefomgeving waar groen de overhand heeft.

Voetgangers en fietsers krijgen voorrang en er wordt ingezet op zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Het verkeer van en naar Dutch Fresh Port wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bestemmingsverkeer. Parkeren vindt plaats in mobiliteitshubs en wordt er nadrukkelijk ingezet op deelmobiliteit. De auto krijgt zo een bescheiden rol in het straatbeeld. Wel zo mooi.

De ligging naast het station en de komst van snellere treinverbindingen zorgen voor een optimale verbinding met Rotterdam en de rest van de Randstad. De fiets- en wandelpaden sluiten naadloos aan op het station. Door de nieuwe mobiliteitshubs (overstappunten) zoals die bij het station, stap je makkelijk over van de trein op de bus en andere vervoersmiddelen. Hierdoor wordt het voor bewoners en bezoekers makkelijk gemaakt om met het openbaar vervoer, te voet of op de fiets naar hun bestemming te gaan.

Zo maken we duurzaam

Fruitpacking District is de eerste stap waarbij Barendrecht bouwt aan de groene stad van morgen. Uitgangspunt is natuurinclusief bouwen en zoveel mogelijk circulair. Daarbij gaan we uit van spaarzaam (her-)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied. Ook wordt waar mogelijk ingezet op alternatief materiaal gebruik zoals houtbouw.

Deze groene stad van morgen houdt vanzelfsprekend rekening met klimaatverandering. We houden allemaal graag droge voeten. Bij de inrichting van de buitenruimte richten we ons op het verminderen van wateroverlast, droogte, bodemdaling, beperken van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit. Een groene omgeving draagt immers bij aan beperking van de opwarming, aan het vasthouden van water, aan een gezond bodemleven en aan beperking van de uitstoot van CO2. Supergoed dus!

Ecologie

In Fruitpacking District verbinden we ecologie, recreatie en klimaatadaptatie. Dit is uitgewerkt op 4 schaalniveaus. Van hoofdstructuren naar de kleinere details. De robuuste hoofdstructuur met het park als kern, de groene ruimte tussen de bouwblokken, de groene ruimte binnen de bouwblokken en de gebouwen zelf. Overal vind je groen terug en dit sluit aan met de recreatiegebieden uit de omgeving.

Het park doorkruist het plan en vormt een belangrijke ecologische route. Het water dat hier doorheen loopt vangt regenwater op en zorgt samen met het groen voor verkoeling. In de groene, autovrije ruimte tussen de bouwblokken kan water infiltreren en kunnen mensen en dieren zich comfortabel voortbewegen.

De cirkel rond

Waarom iets nieuw produceren als het er al is? Circulair bouwen, daar staan we voor. Circulariteit gaat over het creëren van een gesloten kringloop van materialen en stoffen, waarin er zo min mogelijk nieuwe, fossiele grondstoffen in de keten komen en zo min mogelijk CO2 en schadelijke stoffen de keten verlaat. Dit begint bij het bouwen met materialen die hernieuwbaar of te hergebruiken zijn en dat deze zo zijn toegepast dat ze aan het einde van de levensduur van een gebouw losgemaakt kunnen worden en terug de kringloop in kunnen.

Een mooi voorbeeld zijn De Fruithallen. Nu een verzamelplaats van makers en sporters, straks het publieke centrum van Fruitpacking District. In de oude loodsen werd vroeger groente en fruit opgeslagen en verhandeld. De Fruithallen worden getransformeerd tot een glazen paviljoen dat middenin het nieuwe park van de wijk staat.

Voedsel voor handen

Met Fruitpacking District bouwen we een wijk waar voedsel centraal staat. Weten waar voedsel vandaan komt, hoe het groeit en het weer naar waarde weten te schatten. Dat interesseert ons mateloos. Bewustwording rondom voedsel en een gezonde wijk maken, dat vinden we belangrijk. Dat doen we niet alleen, maar samen. Met onder andere de toekomstige bewoners, lokale onderwijsinstellingen en verschillende bedrijven in Dutch Fresh Port.

De ambitie hoog ligt. Samen met de gemeente Barendrecht wordt verkend op welke wijze de buitenruimte benut en ingericht kan worden met eetbare en plukbare planten, struiken en bomen. Hierbij is het van belang dat het gebied goed en betaalbaar onderhouden kan worden, waardoor de voor mens en dier eetbare omgeving van toegevoegde waarde blijft.

Het is niet te missen. Fruitpacking District is gelegen direct naast Station Barendrecht. Dit geeft de unieke kans een wijk te maken waar de auto te gast is. In Fruitpacking District is straks alles op 10-minuten lopen bereikbaar. Dit levert een vriendelijke, groene en ontspannen wijk op waar de voetganger de baas is.

STOMP

Stappen, Trappen, Openbaarvervoer, Mobility as a service en Privaat autobezit, we vertellen je er alles over.

De bewoners van Fruitpacking District bewegen zich door de wijk volgens het STOMP-principe,

waarin voetganger- en fietsverbindingen leidend zijn. Autoverkeer wordt aan de randen opgevangen in mobiliteitshubs. Bij het station ligt ook een mobiliteitshub wat overstappen makkelijk maakt. Dit biedt ruimte aan de voetgangers en fietsers en kan zorgen dat het gebied maximaal groen wordt. Dat draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mens en dier.

Openbaar vervoer

Fruitpacking District is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het treinstation spreekt voor zich met 6 keer per uur een trein richting Rotterdam en Dordrecht. En daar voorbij. De bus brengt je via het Zuideinde en Spoorlaan naar Rotterdam Zuidplein en Ridderkerk. De exacte route van de bus wordt nog nader onderzocht, maar de connectie met het treinstation is uitgangspunt.

Mobiliteitshubs

Groen heeft voorrang en daardoor doen we parkeren centraal. De meeste auto’s kunnen geparkeerd worden in een van de 4 mobiliteitshubs die verspreid liggen aan de randen van Fruitpacking District. Vanaf de parkeervoorziening zijn de woningen en voorzieningen te bereiken binnen een straal van 200 meter. In de openbare ruimte is een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen opgenomen voor onder andere MIVA (mindervalide) parkeren.

De bezorging van pakketten wordt centraal opgelost in de mobiliteitshubs. Zo kun je ze altijd laten bezorgen als je niet thuis bent en ophalen wanneer het jou uitkomt. Wel zo duurzaam. Vanuit de HUB’s kunnen pakketten opgehaald worden. Groot pakketje? Met behulp van deelmobiliteit, zoals bakfietsen kun je deze ook mee naar huis nemen. Aan de randen van Fruitpacking District zijn snelfietsroutes en ben je zo thuis.

Bevoorrading van winkels en voorzieningen vindt plaats via de “Heavy Duty” wegen, maar kan alleen binnen vastgestelde tijdvakken (venstertijden). Zo blijft het een rustige wijk.

We zijn al begonnen

Grote gebieden zoals deze worden altijd in meerdere fases gerealiseerd. Soms gaat het sneller en soms vergt het meer tijd als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Terwijl er achter de schermen druk gewerkt wordt aan de plannen voor de nieuwe wijk, zetten we op locatie in op placemaking. Via placemaking activeren we de toekomstige ontwikkellocatie en laten we je alvast kennis maken met het gebied.

Hoe het begon

‘Wat is de toekomst van voedsel?’ Met deze vraag is alles begonnen. Een doe-tank in een van de loodsen op het terrein waar allerlei voedsel gerelateerde en lokale initiatieven samenkomen was de eerste stap. En daar zijn we niet opgehouden.

Moestuin

In de moestuin naast Clementine plukken we letterlijk de vruchten van ons werk. Een groene wijk is belangrijk en daarom zijn we nu al bezig met het ontwikkelen van een permacultuurtuin en meer biodiversiteit in de tuin rondom Café Clementine. Dit groenproject wordt door een groep gepassioneerde vrijwilligers ontwikkeld. We vergroten de biodiversiteit in het gebied en betrekken op deze manier mens en dier bij de nieuwe wijk die hier ontwikkeld wordt.

Afgelopen winter hebben we 130 eetbare plantensoorten aangeplant. Het voedsel dat hieruit voortkomt wordt door de keuken van Café Clementine omgetoverd tot heerlijke gerechten.

Café Clementine

In 2022 opende we het glazen kasrestaurant Café Clementine. Hier brengen we de pure ingrediënten terug op je bord. Bij Café Clementine bereiden ze dagelijks heerlijke gerechten met lokale en duurzame ingrediënten uit de buurt, inclusief onze eigen moestuin. Ook wel logisch met de Dutch Fresh Port in je achtertuin.  Een plek in de wijk waar mensen samenkomen en waar eten en beleven centraal staat.

Robin Food Hub

In een bestaande loods is de Robin Food Hub gevestigd. Het is een bedrijfsverzamelgebouw dat meer is dan een gebouw. Het is een community van gelijkgestemde die maar een ding willen, het verbeteren van het voedselsysteem. Hier zitten de foodheroes die dagelijks bezig zijn met leren, innoveren en het produceren van nieuwe producten die beter zijn voor ons en onze natuur. Hier brengen we de restproducten van Dutch Fresh Port bij elkaar om een nieuw leven te geven. Dat is toch mooi?

De Fruithallen

In twee bestaande loodsen zijn de Fruithallen gevestigd. Hier werken echte makers die hun handen uit de mouwen steken. De Fruithallen is een werkplek waar verschillende ondernemers duurzaam ondernemen of materialen hergebruiken. Denk aan meubelmakers, schutting ontwerpers en tiny house bouwers. Allemaal ondernemers die zien dat er nog iets kan met bestaande producten of de ecologische voetafdruk willen verkleinen door bewust om te gaan met nieuwe producten.

Sport

Gezond leven is gezond ondernemen, daar staan we voor. In Fruitpacking District is er daarom voldoende om te sporten. Er is een padelbaan, je kan er freerunnen en in de zomermaanden yoga in de tuin.

Events

Er zijn geregeld events met omliggende bedrijven uit de Dutch Fresh Port, omwonenden en de scholen uit de omgeving onderling. Kennissessies rondom duurzame thema’s, onderwijs en de Dutch Fresh Port campusvorming, maar ook culturele evenementen als de buitenbioscoop, het klapstoelen cabaret en verschillende workshops in de moestuin.