Da’s pas thuiskomen

Het is nieuw, groen en komt naast station Barendrecht. Eigengereid en een tikkie anders dan anders. Een nieuwe leefomgeving met een mix van koop- en huurwoningen in verschillende formaten. Groots of klein, altijd tof. Met een kleine of grotere beurs: het Fruitpacking District is voor iedereen. Om dit waar te kunnen maken, is een bestemmingswijziging van het bestaande bedrijventerrein naar een gemengd woon-werk gebied een belangrijke stap.

Blij verrast met de opkomst. Na de eerste bestemmingsplan avond in april 2023, waren we ook deze keer weer blij verrast hoeveel mensen interesse toonden in de bestemmingsplan avond fase 2. Ondanks dat een bestemmingsplan behoorlijke droge kost is en vooral interessant is voor direct omwonenden en ondernemers uit de Dutch Fresh Port, waren er veel mensen die interesse hebben om hier te gaan wonen.

Inhoud van de avond
Vastgoedontwikkelaar Emborion en de gemeente Barendrecht vertelden hoe het structuurplan voor fase 2 vertaald is naar het bestemmingsplan. Het structuurplan is een kaderstellend beleidsdocument. Het dient als basis voor toetsing van alle inrichtings- en stedenbouwkundige plannen, en alle architectonische uitwerkingen in Fruitpacking District – De Stationstuinen.

Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen, waar het aan moet voldoen, welke stappen het moet volgen en hoe mensen een zienswijze kunnen indienen.
Na de toelichting konden mensen de panelen over het bestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan Emborion, de gemeente, de architecten van INBO en de opstellers van het bestemmingsplan BRO.

Lees hier het hele Verslag Bestemmingsplan fase 2.