Barendrecht/ Zoetermeer, 17 november 2022 – Emborion Vastgoed en TBI-onderneming
ERA Contour gaan samenwerken voor de ontwikkeling en bouw van 550 woningen en voorzieningen. Dit vormt de eerste fase van Fruitpacking District, dat onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen in Barendrecht. Hiervoor ondertekenden beide partijen op 15 november 2022 een samenwerkingsovereenkomst. En werd er vol enthousiasme een boom geplant op de locatie van Fruitpacking District.

Groene en gezonde stad
Rondom het NS-station van Barendrecht verrijst de komende 10 tot 12 jaar De Stationstuinen. Hier bouwt gemeente Barendrecht aan de groene en gezonde stad van morgen. Een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Deze totale wijk biedt straks ruimte voor circa 3.500 nieuwe woningen, waarvan 60% betaalbaar. Ook komen er diverse voorzieningen én een succesvol bedrijfsleven. De Stationstuinen maakt onderdeel uit van Dutch Fresh Port, het grootste Agro Vers Food cluster van Nederland.

Fruitpacking District
Als onderdeel van De Stationstuinen transformeert het Barendrechtse familiebedrijf Emborion Vastgoed haar huidige logistieke vastgoed naar Fruitpacking District. Met circa 2.600 woningen en 36.500m2 aan voorzieningen, kantoren en makersruimten vormt het zo’n 70% van de totale gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen.

“Onze oorsprong ligt in de handel van groenten en fruit, en wij zijn al sinds jaren gevestigd in het stationsgebied. Met Fruitpacking District is onze ambitie een toonaangevend woon-werk-gebied te maken waar mensen weer verbinding krijgen met gezond leven en eten”, vertelt Lodewijk van Meeuwen, directeur van Emborion Vastgoed. “Door de aanwezigheid van Dutch Fresh Port en de recreatiegebieden Wevershoek en Waalbos te vermengen met nieuwe vormen van stedelijkheid gaan we een wijk maken waar ontmoeten centraal staat. We zijn verheugd om de eerste stap van de wijk te zetten samen met ERA Contour.”

Proeftuin nieuwe woonvormen
Job van Zomeren, directeur ERA Contour vult aan: “Het wordt een proeftuin voor nieuwe woonvormen met veel (eetbaar) groen, minder auto’s, goede fietsverbindingen én veel ontspanningsmogelijkheden. En dat pal naast het NS-station, waardoor je binnen 10 minuten in Rotterdam bent. We kijken er naar uit om het eerste woonplan samen te ontwikkelen en te realiseren. Bovendien biedt de open plek die het nu is ook de kans om snelheid te maken en dat is wat we nodig hebben in deze tijd waar de vraag naar woningen enorm is.”

Ook het Rijk en de provincie Zuid-Holland zien enorme woningbouwkansen in De Stationstuinen en investeren in het project voor de komst van sociale huurwoningen en woningen in het midden huursegment. Zo is eerder dit jaar een Woningbouwimpuls toegekend aan het project van €26 miljoen.

Start bouw

De start van de bouw van de eerste woningen staat gepland tweede helft van 2024.

Fruitpacking District vormt het kerngebied van de gebiedsontwikkeling De Stationstuinen in Barendrecht