Op woensdag 23 februari 2022 ondertekenden Peter Luijendijk, projectwethouder, en Lodewijk van Meeuwen, directeur van Emborion Vastgoed, een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het kerngebied van De Stationstuinen. In deze overeenkomst staan de afspraken die ontwikkelaar en gemeente maken voor circa 70 procent van het hele projectgebied. Emborion zal het kerngebied voor eigen rekening en risico ontwikkelen. De gemeente heeft een faciliterende rol en zorgt onder andere voor het doorlopen van planologische procedures. Maar ook voor het ontwerpen en realiseren van het openbaar gebied en openbare parkeervoorzieningen.

Wethouder Peter Luijendijk is blij met de intensieve samenwerking met Emborion: “We hebben de markt hard nodig om onze ambities voor ‘de groene stad van morgen’ waar te kunnen maken. De verandering van het bedrijventerrein naar een gemengd woon- werk- en leefgebied is ingewikkeld. Dit is alleen mogelijk als overheden zoals de provincie Zuid-Holland, grondeigenaren, ondernemers, bewoners en gebruikers nauw met elkaar samenwerken. Met deze overeenkomst ligt er een stevig fundament voor de ontwikkeling van het grootste deel van de nieuwe wijk De Stationstuinen.”

Lodewijk van Meeuwen: “Emborion is een familiebedrijf (Thijs van den Heuvel) met Barendrechtse wortels en wij zijn al jaren in het stationsgebied gevestigd met onroerend goed voor de groente- en fruitbranche. We gaan ons terrein transformeren naar circa 2.570 woningen en 36.500m2 voor werken en voorzieningen. We verwachten eind 2023 te kunnen starten met de bouw van de eerste circa 300 woningen rondom een nieuw stationsplein.” Emborion-oprichter Thijs van den Heuvel, zelf geboren aan de Gebroken Meeldijk in De Stationstuinen: “De woningnood is enorm en ons terrein ligt pal aan het treinstation. Wij willen een bijdrage leveren aan een uniek stuk Barendrecht door een levendige wijk te realiseren waar iedereen welkom is.”

In de toekomst biedt De Stationstuinen in totaal ruimte aan circa 3.500 woningen waarvan 30% sociale huur en 30% middeldure huur- en koopwoningen. Voor de realisatie van het overige deel van de woningen is de gemeente in gesprek met andere ontwikkelaars. Naast woningen is er ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven en voorzieningen voor alle Barendrechters. Onvoorziene omstandigheden kunnen nog wel leiden tot vertraging dan wel het stopzetten van de plannen. Zo neemt de gemeenteraad halverwege 2022 een besluit over de manier waarop de financiering van het parkeren wordt opgelost.

Op de website De Stationstuinen kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van Fruitpacking District.